contact >

0182 - 518 995

info@vvcg.nl

Veterinair Verwijscentrum Gouda

Bestralen tegen kanker en artrose

Zowel palliatieve als curatieve behandelingen

Radiotherapie


RADIOTHERAPIE OF BESTRALING

 

Sinds kort bestaat de mogelijkheid voor bestralen ook in Nederland. Begin 2010 is op de universiteit Utrecht een lineaire bestraler voor huisdieren in gebruik genomen en sinds augustus 2010 voeren we in het Bestralingscentrum voor dieren bestralingen uit met behulp van een orthovoltage apparaat. Het bestralen van tumoren kan op verschillende manieren worden ingezet. Bij sommige tumoren kan bestraling worden ingezet met als doel genezing van de patiënt, voorbeelden hiervan zijn de plaveiselcelcarcinomen van de neusspiegel, of het maligne lymfoom in de neus bij katten, bij honden kunnen we denken a T-cel lymfomen van de huid of acanthomateuze epuliden. Maar ook als palliatieve behandeling (=levensverlengend) is bestraling soms zeer nuttig, denk hierbij aan bijvoorbeeld aan het bestralen van honden met botkanker, waarbij bestraling een aanzienlijke vermindering van de pijn kan geven.

 

Bestralingscentrum voor dieren
Een bestralingsbehandeling kan genezend werken bij kanker bij dieren, maar kan ook de kwaliteit van leven verbeteren bij artrose. Ons bestralingscentrum is voorzien van de modernste apparatuur die we inzetten ter bestrijding van een waaier aan aandoeningen. Ons bestralingscentrum beschikt over een röntgentoestel dat tumoren tot ongeveer 5 cm onder de huid vanuit één of meerdere richtingen kan bestralen. Afhankelijk van de bestralingsdosis wordt een dier gedurende enkele minuten van buitenaf bestraald. Omdat het belangrijk is dat het dier stil ligt tijden de bestraling, wordt een kortdurende narcose gegeven. Na de bestraling kan het dier mee naar huis of nog even in het opnameverblijf bijkomen.


vvcg_website_v3_inzet_radiotherapie_def 

 

© 2021 Veterinair Verwijscentrum Gouda