contact >

0182 - 518 995

info@vvcg.nl

Veterinair Verwijscentrum Gouda

specifieke behandeling van tumoren

beïnvloeden van de immuunrespons

Oncologie


IMMUNOTHERAPIE

 

Wisselwerking tumor en immuunapparaat

De rol van het immuunapparaat is het herkennen van lichaamsvreemde antigenen, daarop te reageren en vervolgens het vernietigen van de dragers van deze antigenen. En hoewel tumorantigenen niet lichaamsvreemd zijn, is gebleken dat het afweerapparaat ook kan reageren op nieuwgevormde antigenen op getransformeerde cellen. Ons immuunsysteem kan dus reageren op ontstane tumorcellen en kan deze zelfs elimineren. Dit proces wordt immunosurveillance genoemd. In de loop van de jaren is gebleken dat vooral T-cel lymfocyten een belangrijke rol spelen bij deze anti-tumorale immuniteit. Inmiddels is veel meer informatie beschikbaar over dit fenomeen en wordt de wisselwerking tussen tumor en immuunapparaat beschreven door de  “immuno-editing” hypothese waarin drie fasen onderscheiden worden:

  1. eliminatiefase, de vernietiging van immunogene tumorcellen door het immuunsysteem; echter, zwak immunogene cellen kunnen overleven
  2. evenwichtsfase, de tumorgroei en vernietiging door het immuunsysteem zijn in evenwicht
  3. escape fase, als gevolg van een verminderde immuniteit van de tumor, onderdrukking van het immuunapparaat en snelle tumorcelvermenigvuldiging treedt groei van de tumor op.

Het is duidelijk dat vele tumoren ontstaan in dieren met een normaal functionerend afweerapparaat. Dit houdt in dat deze tumorcellen een manier gevonden hebben om aan het immuunapparaat te ontkomen. Dit kan doordat er veranderingen in de tumorcellen zelf zijn opgetreden waardoor het immuunapparaat de tumorcellen niet meer als vreemd herkent. Een andere mogelijkheid zijn veranderingen in de tumor en het tumorstroma die het immuunapparaat beïnvloeden en zo de antitumorale immuniteit verstoren.


Lees hier meer over de behandeling via immunotherapie

vvcg_website_v3_inzet_oncologie_def

 

 

© 2021 Veterinair Verwijscentrum Gouda